Adem en Eva

Adem: bron van leven
EVA: eenvoudig verminderd ademen

Adem leeft onbewust van zijn ademhaling. Hij heeft allerlei kwalen en ziektes en telkens komen hier weer aandoeningen bij. Telkens weer weet hij geen raad.

Eva daarentegen ademt heel bewust, rustig in en rustig uit door de neus, zij heeft geen klachten, staat in haar kracht.

Aan de hand van verschillende kleine boekjes worden bepaalde klachten uitgelicht. Ook krijg je een verklaring hoe de ademhaling invloed heeft op deze bepaalde klacht.

Het kan je aanzetten om meer te willen weten van jou klachten en ademhaling.

Webshop

Binnenkort is de webshop geopend met producten die kunnen helpen bij het verbeteren van de ademhaling.