Resultaten 2018

METEN IS WETEN...             

Resultaten met deze ademtechniek. 

Om inzicht te krijgen in verbetering van levenskwaliteit vragen we deelnemers aan de cursus een lijst in te vullen. Na 2 maanden wordt deze lijst wederom ingevuld.  Velen zijn op dat moment verrast over het resultaat en herkennen weer hoe ze er voor de cursus aan toe waren. 

De resultaten zijn verwerkt in de grafiek.

We zien hierbij dat de klachten substantieel afnemen. Hierbij zijn alle gegevens verwerkt, van alle deelnemers. Sommigen bereiken zelfs een totale afname van klachten tot 80%.