Mijn visie

EEN WIJS MAN ADEMT ALSOF HIJ NIET ADEMT.

LAO TZE

De Buteyko methode is een fascinerend mooie techniek om op een natuurlijke manier gezond te leven, en ziektes te voorkomen. Kennis van ademhaling en het lichaam helpen door middel van de ademhaling op het moment dat zich symptomen voordoen die we normaal als ziekte bestempelen. Zo kan het lichaam efficiënt en op een gezonde manier zijn werk doen. Ik wil deze methode “aan de man brengen”. Dit wil ik doen door zoveel mogelijk mensen bewust te maken dat er een alternatief is, namelijk ademhalen op de natuurlijke manier.

Hiervoor houd ik lezingen en geef ik cursussen, in Nederland, België en Duitsland,  om iedereen deze  ademhalingstechniek te leren, om zo mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor een gezond leven.