Konstantin Buteyko

Koolzuur is het bekangrijkste hormoon in het menselijk lichaam.

Konstantin Buteyko,

Een Russische arts die gefascineerd was door techniek, de werking van machines en apparaten. Hij wilde de geheimen van het menselijk lichaam doorgronden en heeft ontdekt dat de meeste mensen ziek zijn omdat ze teveel ademen. Buteyko ontdekte dat juist koolzuur de belangrijkste stof in het lichaam is en geen afvalstof zoals we vaak horen. Door het koolzuur gehalte in het lichaam bewust te verhogen verdwijnen allerlei symptomen en ziektes. Een groot aantal chronische welvaartsziektes kunnen toegeschreven worden aan een verkeerde manier van ademhalen.

Hij is tevens de auteur van een groot aantal werken en uitvindingen op diverse gebieden van de medische wetenschap en techniek.

In verschillende landen is de Buteyko-methode erkend als therapie. In Rusland, Oekraïne, Israël, Australië, Nieuw Zeeland en Engeland.