Wie was Buteyko

Konstantin Buteyko was een Russische arts die gefascineerd was door het uitzoeken van hoe dingen werken. Hij wilde het meest perfect werkend orgaan bestuderen en verklaren hoe iets werkt en hoe dit zichzelf in stand houdt. Vandaar dat hij heeft uitgezocht hoe het menselijk lichaam functioneert. Maar vooral hoe het functioneert en zich herstelt als het uit balans komt door uitwendige factoren. Hierdoor heeft hij ontdekt hoe ziektes ontstaan en wat oorzaken en symptomen zijn en hoe we het lichaam kunnen helpen met bestrijding van de oorzaken van de ziekte en niet de symptomen van een ziekte. Hij is de auteur van een groot aantal werken en uitvindingen op diverse gebieden van de medische wetenschap en techniek.