Wat is Buteyko

De voornaamste theoretische stelling van Buteyko: de oorzaak van veel ziektes is een tekort aan koolzuurgas (CO2) in de longblaasjes. Dit tekort ontstaat als gevolg van chronische longhyperventilatie of met andere woorden “diepe ademhaling”. Bovenmatige longventilatie leidt tot verstoring van de stofwisseling, verstoring van de immuniteit en tot het ontstaan van allergie. Om deze verstoringen te compenseren, ontwikkeld het lichaam beschermende reacties, waarvan bronchiale astma het meest treffend voorbeeld is. Een groot aantal chronische welvaartsziektes kunnen toegeschreven worden aan een verkeerde manier van ademhalen.

Bijzonderheden van de Buteyko-methode:

  • De Buteyko-methode is een natuurlijke geneeswijze die zonder gebruik van medicijnen binnen enkele minuten benauwdheidsaanvallen bij bronchiale astma, een verstopte neus, hoestbuien en allergische verschijnselen opheft. Bovendien zorgt deze ervoor, dat deze symptomen uitblijven.
  • De Buteyko-methode normaliseert de stofwisseling geleidelijk aan en versterkt de immuniteit, waardoor de ziekte verdwijnt (stabiele remissie).

In verschillende landen is de Buteyko-methode erkend als therapie. In Rusland, Oekraïne, Israël, Australië, Nieuw Zeeland en Engeland.