Mijn visie

De Buteyko methode is een fascinerende mooie techniek om op een natuurlijke manier gezond te leven en zo ziektes te voorkomen. Kennis van ademhaling en het lichaam helpen door middel van de ademhaling, op het moment dat zich symptomen voordoen, die we normaal als ziekte bestempelen. Zo kan het lichaam efficiënt en op een gezonde manier zijn werk doen. Ik wil deze methode “aan de man brengen”. Dit wil ik doen door zoveel mogelijk mensen bewust te maken dat er een alternatief is, namelijk ademhalen op de natuurlijke manier.

Hiervoor houd ik lezingen en geef ik cursussen in Nederland, België en Duitsland. Dit doe ik om iedereen deze ademhalingstechniek te leren en zo mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor een gezond leven.

EEN WIJS MAN ADEMT ALSOF HIJ NIET ADEMT - Lao Tze -

Webshop

Binnenkort is de webshop geopend met producten die kunnen helpen bij het verbeteren van de ademhaling.